Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018

Από 513 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10

Από 572 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9

Από 960 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017

Από 493 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017

Από 449 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α.

Από 467 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8

Από 771 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Από 566 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Από 676 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7

Από 795 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6

Από 883 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5

Από 955 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4

Από 890 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3

Από 862 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2

Από 950 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1

Από 1668 μεταφορτώσεις