Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018

Από 425 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10

Από 481 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9

Από 864 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017

Από 414 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017

Από 378 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α.

Από 389 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8

Από 688 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Από 473 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Από 594 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7

Από 711 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6

Από 797 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5

Από 877 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4

Από 797 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3

Από 773 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2

Από 864 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1

Από 1576 μεταφορτώσεις