Φάκελος Έγγραφα 2013

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-12: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1613 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 30 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-11: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ FITASC (1024 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-10: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1004 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 33 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-9: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (993 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 32 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-8: ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (1175 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 262 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-7: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2013 (1061 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 85 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-6: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1091 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 53 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-5: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ TRAP-SKEET-D.TRAP (1102 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 42 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-4:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2013 -SKEET-TRAP-D.TRAP-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (1132 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (1362 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 437 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (1121 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 293 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΔΕΠΣ Νο 2013-1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Σ. ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (1822 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 198 KB)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. 24/2/2013 (1047 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 313 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α' & Β' ΚΥΠΕΛΛΟΥ -ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΟΒ. ΟΠΛΩΝ ΑΓΕΝ 2-3.2.13 & 9-10.2.13 (1001 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 816 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2013-5 (1444 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 230 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2013-4 (1341 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 188 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2013-3 (1569 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 522 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2013-2 (1367 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 215 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2013-1 (1527 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 314 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Α' ΚΥΠΕΛΛΟΥ -ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. ΑΕΡΟΒ. ΟΠΛΩΝ ΑΓΕΝ 12-13.1.13 & 19-20.1.13 (1079 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 927 KB)