Φάκελος Έγγραφα 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 (600 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 155 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 2-3/4/2016 ΑΘΗΝΑ (716 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 156 KB)
pdf ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.16 ΑΘΗΝΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (529 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 139 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.16 ΑΘΗΝΑ (498 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 63 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.2016 ΑΘΗΝΑ (561 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20/3/2016 ΑΘΗΝΑ (648 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 162 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 12-13.3.2016 ΑΘΗΝΑ (620 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.22 MB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΙΝΟΦΥΤΑ 19-20/3/2016 (717 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 12-13/3/2016 ΑΘΗΝΑ (654 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 142 KB)
pdf ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (238 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. 27/2/2016 (778 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 90 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 23-24.1.2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (573 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 142 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 23-24/1/2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (769 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.29 MB)
pdf ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. Νο 2015-3: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕ.ΣΚ - ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΤΕΠΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2016 (1125 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 217 KB)