Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 2016-17 (161 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 120 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (509 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΣΥΝΟΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ I.S.S.F. (192 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 106 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (399 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (111 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (112 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (47 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (50 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (63 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (108 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (707 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (690 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (482 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (777 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (150 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 806 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ε.Τ.Ε.Π.Σ. (117 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 51 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. (84 μεταφορτώσεις) Λήψη (doc, 51 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (117 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 51 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (89 μεταφορτώσεις) Λήψη (doc, 51 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Πρόεδρος Δ.Σ.+EOE+ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ+ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ) (119 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 52 KB)