Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (586 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΣΥΝΟΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ I.S.S.F. (225 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 106 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (461 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (141 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (140 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (76 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (74 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (87 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (150 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (730 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (733 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (511 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (823 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (181 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 806 KB)
pdf ΛΙΣΤΑ ΚΡΙΤΩΝ IPSC (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12.10.2016) (742 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 108 KB)
pdf Φ.Ε.Κ. B' 3233 - 7.10.2016 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (408 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 109 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016 (550 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (812 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 616 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (370 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 650 KB)
έγγραφο ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ (IPSC) (335 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc)