Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018 (1170 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 400 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (83 μεταφορτώσεις) Λήψη (doc, 48 KB)
spreadsheet ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (106 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (xls, 30 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (220 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 302 KB)
pdf ΦΕΚ B' 3568/10.10.2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.8.2018 (1173 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 161 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (516 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (482 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (375 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (982 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (828 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (259 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (263 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (199 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (202 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (210 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (289 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (885 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (961 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (648 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (1069 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)