Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018 (178 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 400 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (53 μεταφορτώσεις) Λήψη (doc, 48 KB)
spreadsheet ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (71 μεταφορτώσεις) Λήψη (xls, 30 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (188 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 302 KB)
pdf ΦΕΚ B' 3568/10.10.2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.8.2018 (724 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 161 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (412 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (386 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (310 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (887 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (726 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (226 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (231 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (162 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (166 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (176 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (256 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (842 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (909 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (610 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (1016 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)