Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

Εικόνα FLAG_LOGO (162 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (144 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (155 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (661 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (509 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (164 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (161 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (94 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (95 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (106 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (180 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (760 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (765 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (527 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (872 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (207 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 806 KB)
pdf ΛΙΣΤΑ ΚΡΙΤΩΝ IPSC (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12.10.2016) (800 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 108 KB)
pdf Φ.Ε.Κ. B' 3233 - 7.10.2016 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (542 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 109 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016 (550 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (913 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 616 KB)