Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

pdf ΦΕΚ B' 3568/10.10.2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.8.2018 (237 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 161 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (286 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (267 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (230 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (758 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 55 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (589 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 4.52 MB)
pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31.12.2016 (184 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2016 (186 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 445 KB)
pdf Skeet WJ final - GP Cyprus 2017 (120 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf Skeet Team Final - GP Cyprus 2017 (123 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 165 KB)
pdf Skeet M Final - GP Cyprus 2017 (130 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf A Korakaki score iwk 2017 (211 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 319 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (795 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 45 KB)
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ (815 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 253 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (561 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 48 KB)
pdf ΦΕΚ 3466/Β/27.10.2016 : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (936 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 169 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (248 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 806 KB)
pdf ΛΙΣΤΑ ΚΡΙΤΩΝ IPSC (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12.10.2016) (860 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 108 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016 (550 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (981 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 616 KB)