Εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 3/11 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η εκλογο-απολογιστική γενική συνέλευση της ΣΚΟΕ. Στη διάρκεια των εργασιών της οι εκπρόσωποι των Σωματείων έκριναν τον Διοικητικό, Αθλητικό και Οικονομικό Απολογισμό από 1/1/2012 μέχρι και 30/9/2012 και ενέκριναν τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.

 

Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις εκλογές προέκυψαν αλλαγές, κυρίως στην ΔΕΠΣ (πήλινος), όχι όμως σημαντικές για το σύνολο του ΔΣ, αφού τα βασικά πρόσωπα παραμένουν τα ίδια. Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα σε συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα (5/12) όπου και θα καθορισθούν οι αρμοδιότητες των μελών του.

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα ακόλουθα: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΟΕ

1 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Παύλος του Γεωργίου     116

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΟΕ

1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου              118

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

1 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Αλέξανδρος του Παναγιώτη          105   (Ε)

2 ΔΙΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος του Στυλιανού                    100   (Ε)

3 ΜΟΔΕΣ Ανδρέας του Βασιλείου                              89   (Ε)

4 ΜΠΑΤΖΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη                             87   (Ε)

5 ΜΠΕΧΤΣΟΥΔΗΣ Απόστολος του Νικολάου          10

6 ΝΙΝΙΟΥ Πηνελόπη του Παναγιώτη                          85  (Ε)

7 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Αθανάσιος του Αγγέλου                    33

8 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου                  97  (Ε)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος του Αλεξάνδρου          35

2 ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης του Χρήστου                98   (Ε)

3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη      104  (Ε)

4 ΚΑΦΑΤΟΣ Γεώργιος του Παντελή                           92  (Ε)

5 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη                   99  (Ε)

6 ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα του Χρήστου                         100  (Ε)

7 ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ιωάννης του Αριστείδη                        93  (Ε)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΠΣ

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιωάννης του Γεωργίου                   105  (Ε)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΔΑΜΑΚΙΔΗΣ Παναγιώτης του Ιωάννη                      99   (Ε)

2 ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος του Ξενοφώντος                102   (Ε)

3 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου         99   (Ε)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΑΚΡΙΒΟΣ Σταύρος του Κωνσταντίνου                  94    (Ε)

2 ΒΟΥΛΤΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου                       93    (Ε)

3 ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος του Νικόλαου                     99    (Ε)

4 ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου                   91    (Ε)

5 ΛΑΣΠΙΑΣ Βασίλειος του Νικόλαου                       93    (Ε)

 

(Ε) : Εκλέγεται