Προς τα

Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  Διάθεση αναμνηστικών υλικών Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής  I.P.S.C. 2011

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΣΚ.Ο.Ε., προκειμένου να αξιοποιηθεί το υπόλοιπο απόθεμα από τα αναμνηστικά υλικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Σκοποβολής I.P.S.C. του 2011, η ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. προχωρά στη διάθεσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο κατάλογο, ο οποίος αποτελεί και φόρμα παραγγελίας.

Οι παραγγελίες θα πρέπει να αποσταλούν έως 5/4/2013 και θα υλοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ειδών.

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν παραγγελία, θα ενημερωθούν για το μέρος της παραγγελίας τους που μπορεί να εκτελεστεί, εφόσον παραθέσουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Μία βδομάδα μετά την ενημέρωση αυτή κι εφόσον δεν υπάρξει ακύρωση της παραγγελίας, θα τιμολογηθούν οι παραγγελίες και θα αποσταλούν τα παραγγελθέντα είδη με αντικαταβολή.

 

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για τον πλήρη πίνακα των αναμνηστικών υλικών:

  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ I.P.S.C. 2011 (1.18 MB)