Προς τα

Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. που καλλιεργούν αγωνίσματα σκοποβολής I.P.S.C.

 

ΘΕΜΑ : Δηλώσεις συμμετοχής για Πανελλήνιο Αγώνα Σκοποβολής I.P.S.C. Όπλων Χειρός 22-23/6/13 στη Μαλακάσα

   Μετά το πέρας της προθεσμίας (10.6.2013) δήλωσης συμμετοχών στον Πανελλήνιο Αγώνα Σκοποβολής I.P.S.C. Όπλων Χειρός και καθώς αρκετά Σωματεία δεν μπόρεσαν για τεχνικούς λόγους να αποστείλουν εμπρόθεσμα δηλώσεις συμμετοχής, δεκτές θα γίνονται μόνο συμμετοχές που θα αποστέλλονται στους αριθμούς φαξ της Πανελλήνιας Σκοπευτικής Εταιρίας 210-7660626 ή 22950-98147 με κοινοποίηση και στη ΣΚ.Ο.Ε., οι οποίες θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης συμμετοχής το οποίο επισυνάπτεται στην προκήρυξη του αγώνα και περιλαμβάνει και την ημερομηνία έκδοσης αδείας κατοχής των σκοπευτικών όπλων.

    Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθείτε για τυχόν προβλήματα στη συμμετοχή σας, πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

    Επίσης, λόγω μη ενημέρωσης της ALPHABANK με το όνομα του αποστολέα / καταθέτη από πολλά άτομα, σας γνωρίζουμε ότι για την παραλαβή του φύλλου αγώνα θα πρέπει να προσκομίσετε το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου της τράπεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ