Διαβάστε στον ακόλουθο σύνδεσμο, το ψήφισμα των Προέδρων των Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων της 11ης Ιανουαρίου 2014 στην έδρα της Ε.Ο.Ε., σχετικά με την τελευταία δόση της επιχορήγησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2013:

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 11.1.2014