Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνονται το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι θυρίδες για τους Πανελλήνιους Αγώνες Σταθερού Στόχου στα αγωνίσματα αεροβόλων όπλων ΑΓΕΝ και ελεύθερου πιστολίου ΑΕ στο Ε.Σ. Βύρωνα κατά τις ημερομηνίες 22 και 23 Μαρτίου 2014.

 
Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. 22-23.3.2014 ΑΘΗΝΑ