Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, οι Εγκύκλιοι του Πήλινου Στόχου για το έτος 2017.

 
Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για τα πλήρη κείμενα :