Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται η ανάρτηση των Εγκυκλίων Σταθερού Στόχου και του Αγωνιστικού Προγράμματος έτους 2019, με ισχύ από 1/1/2019. Για τα πλήρη κείμενα, ακολουθήστε τη διαδρομή:

Αρχεία -> Σταθερός Στόχος -> Εγκύκλιοι 2019