Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα COMPAK SPORTING, η τροποποιημένη Προκήρυξη - Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 1635/2017, σχετικά με το "Διασυλλογικό Περιφερειακό Κύπελλο COMPAK SPORTING 2017".

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ "ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2017"-(Τροποποίηση) (199 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής IPSC, οι Εγκύκλιοι ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2016-12, Νο 2016-13 και Νο 2016-14, σχετικά με το Πανελλήνιο Κύπελλο και τα Περιφερειακά Κύπελλα Σκοποβολής IPSC έτους 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής IPSC Ραβδωτών Τυφεκίων 2017 στη Ρωσία, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 13η Ιανουαρίου 2017.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-12 (289 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-13 (61 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-14 (49 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, η Εγκύκλιος Πήλινου Στόχου Νο 2017-1 για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα έτους 2017, καθώς και οι ισχύοντες για το τρέχον έτος κανονισμοί διεξαγωγής των τελικών στα αγωνίσματα Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-1 (65 KB)

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΚΗΤ - ΤΡΑΠ - ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ 2017 (ΟΡΘΗ) (72 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, η Εγκύκλιος ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2016-11 σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις (slots) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όπλων Χειρός Σκοποβολής IPSC στη Γαλλία το 2017 και τη δήλωση συμμετοχής έως την 29η Δεκεμβρίου 2016 και η Εθνική Ομάδα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

 

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - ΕΤΕΠΣ No 2016-11 (51 KB)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ W.C. ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2017 (45 KB)

 

REGISTRATION FORM FOR W.C. HANDGUN I.P.S.C. 2017 (42 KB)