Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2017-1 στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η οποία περιέχει το αναλυτικό Πρόγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων και των αγώνων Πανελλήνιου και Περιφερειακών Κυπέλλων Σκοποβολής I.P.S.C. για το έτος 2017.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (70 KB)
(70 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα COMPAK SPORTING, η Προκήρυξη - Εγκύκλιος, σχετικά με τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος COMPAK SPORTING 2017.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο :

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΩΝΩΝ "ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2017" (180 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα COMPAK SPORTING, η τροποποιημένη Προκήρυξη - Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 1635/2017, σχετικά με το "Διασυλλογικό Περιφερειακό Κύπελλο COMPAK SPORTING 2017".

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ "ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2017"-(Τροποποίηση) (199 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, η Εγκύκλιος Πήλινου Στόχου Νο 2017-1 για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα έτους 2017, καθώς και οι ισχύοντες για το τρέχον έτος κανονισμοί διεξαγωγής των τελικών στα αγωνίσματα Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-1 (65 KB)

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΚΗΤ - ΤΡΑΠ - ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ 2017 (ΟΡΘΗ) (72 KB)