Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ο Πίνακας Σωματείων - Μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (308 KB)