Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιείται η ανακοίνωση Σεμιναρίου Εθνικών Διαιτητών Β' τάξεως αγωνισμάτων Sporting και Compak Sporting, καθώς και Εξετάσεων Εθνικών Διαιτητών Compak Sporting, κατά τις ημερομηνίες 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Κομοτηνή.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ SPORTING & COMPAK SPORTING ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ COMPAK SPORTING (8-9/12/2018 KOMOTHNH) (136 KB)