Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιείται η ανακοίνωση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο αναβάθμισης Εθνικών Κριτών (RO) σε Επικεφαλής Εθνικούς Κριτές (CRO) - IROA Level I Σκοποβολής IPSC, το οποίο θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα στις 12-13/1/2019.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ (RO) ΣΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ (CRO) - IROA Level I IPSC - ΧΑΛΚΙΔΑ 12 & 13/1/2019 (75 KB)