Προς τα Σωματεία & Ομάδες Δύναμης ΣΚΟΕ

ΘΕΜΑ : Αναστολή αγωνιστικών δραστηριοτήτων Σκοποβολής

Η ΣΚΟΕ, κατόπιν επιβολής μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας δημόσιων & ιδιωτικών χώρων λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, με το υπ’αρ.833Β ΦΕΚ/12.3.2020, αποφάσισε τα παρακάτω :

Α. Την αναβολή των Πανελληνίων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2020 έως και την 12 Απριλίου 2020. Για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Β. Την αναστολή διασυλλογικών αγώνων και προπονήσεων όλων των αγωνισμάτων και κατηγοριών των σωματείων της δύναμής της από 13 έως και 27 Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε για την ρητή εφαρμογή των ανωτέρω.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς