Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιούνται στα Σωματεία της δύναμής της το Υγειονομικό Πωτόκολλο για το άθλημα της Σκοποβολής, καθώς και η λοιπή αλληλογραφία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και το Γ.Γ. Αθλητισμού, σχετικά με την ασφαλή άσκηση σε αθλητικές εγκαταστάσεις υπαίθριων και ημιυπαίθριων σκοπευτηρίων. Προς αποφυγή δε παρανόησης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες ανακοινώσεις, επιτρέπεται η διεξαγωγή μόνο προπόνησης και όχι αγώνων.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  ΣΚΟΕ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 5.5.2020 (727 KB)

  Εγκύλιος ΓΓΑ: Οδηγίες για COVID-19 - Οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους (720 KB)

  ΓΓΑ Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού για Τεχνικό Προσωπικό (1) (617 KB)

  ΓΓΑ Εντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών (110 KB)

  ΓΓΑ κατάλογος εισερχομένων εξερχομένων εγκατάστασης (427 KB)

  Dekalogos COVID19 GGA (2.84 MB)

  ΦΕΚ 1644 Β' - 03/05/2020 (122 KB)

  Υπ' αριθ. πρωτ. 4360/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Υφυπουργό Αθλητισμού (1.80 MB)

  Υπ' αριθ. πρωτ. 4361/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Γ.Γ. Αθλητισμού (1.85 MB)