Προς τα Σωματεία Πήλινου Στόχου

ΘΕΜΑ : Αναβολή αγώνων και απονομών Κυπελλούχων αθλητών ΣΚΟΕ Σκητ της κατηγορίας Γ' (Β΄ ζώνη)

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από αίτημα του σωματείου Π.Σ.Ε., αναβάλλονται για το μήνα Ιούλιο οι αγώνες Κυπέλλου ΣΚ.Ο.Ε. Σκητ (20) Β’-Γ’ κατηγορίας, οι οποίοι επρόκειτο να διεξαχθούν στις 21 & 22/07/2018 στη Μαλακάσα, καθώς επίσης και οι απονομές Κυπελλούχων αθλητών ΣΚ.Ο.Ε. Σκητ της κατηγορίας Γ’ (Β΄ ζώνη) που επρόκειτο να λάβουν χώρα μετά το πέρας των αγώνων.

Η ΣΚ.Ο.Ε. θα ανακοινώσει τις νέες ημερομηνίες σε επόμενη αλληλογραφία.

                                      Με αθλητικούς χαιρετισμούς