Προς τα Σωματεία & Ομάδες δύναμης ΣΚΟΕ

Σας γνωρίζουμε ότι τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 16 & την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 λόγω αδείας του προσωπικού.

Από τη ΣΚΟΕ