Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., οι προκηρύξεις των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής IPSC Τριών Όπλων (3GUN) και Όπλων Χειρός (Handgun) έτους 2024.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3 GUN) ΕΤΟΥΣ 2024 (722 KB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 (860 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι θυρίδες των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου κατηγοριών Εφήβων - Νεανίδων, οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες 26-30/4/2024 σε Αθήνα και Σπάρτη.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων Σ.Σ. (ΕΝ) 26-30.4.2024 (623 KB)

Θυρίδες Πανελλήνιων Αγώνων Σ.Σ. (ΕΝ) 26-30.4.2024 (737 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η αναμορφωμένη συνολική Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (αναμόρφωση 19.4.2024) (1.06 MB)

(1.06 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η ανακοίνωση του αναμορφωμένου προγράμματος των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2024 κατηγοριών Εφήβων και Νεανίδων, για τις ημερομηνίες από 26 έως 30 Απριλίου 2024.

Πιέσατε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κοινοποίηση Προγράμματος Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2024 από 26/4/2024 έως 30/4/2024 (308 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων 25μ. Εφήβων στις 29 και 30 Απριλίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για τα πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

Ενημέρωση για Πανελλήνιους 25μ. Εφήβων - Σπάρτη (370 KB)