Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, η προκήρυξη διεξαγωγής Σεμιναρίου Εκπαιδευτών Σκοποβολής ΣΚ.Ο.Ε. στην Αθήνα, κατά τις ημερομηνίες 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 25-26/11/2017 ΑΘΗΝΑ (80 KB)

Προς τα Σωματεία και Ομάδες Σταθερού Στόχου                

ΘΕΜΑ : Ακύρωση Αγώνων Κυπέλλου ΣΚΟΕ

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση ΣΚΟΕ ακυρώνεται η διεξαγωγή των παρακάτω αγώνων του αγωνιστικού προγράμματος Σταθερού Στόχου 2017 :

  • Στα αγωνίσματα Πυροβόλων Όπλων στις 21-22/10/2017 και
  • Στα αγωνίσματα Πυροβόλων Όπλων στις 04-05/11/2017

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η συνολική Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2017, καθώς και η αναμόρφωση της Εγκυκλίου ΣΚ.Ο.Ε.-Σ.Σ. 2017 Νο 3.

Για τα πλήρη κείμενα, πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :
 
 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, η προκήρυξη διεξαγωγής νέου σεμιναρίου εκπαιδευτών Σκοποβολής ΣΚ.Ο.Ε. στην Αθήνα, κατά τις ημερομηνίες 11 και 12 Φεβρουαρίου 2017.

 

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής :

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΑΘΗΝΑ 11-12/2/2017 (78 KB)