Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους, προκειμένου να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2023-2024, όπως αυτή εκδόθηκε και ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα δήλωσης συμμετοχής :

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (861 KB)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (11 KB)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (79 KB)