Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιείται η προκήρυξη των Πανελλήνιων αγώνων Σκοποβολής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2017-2018, ως αυτή ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (302 KB)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (30 KB)

ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (48 KB)