Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι θυρίδες των Πανελλήνιων Αγώνων Πυροβόλων Όπλων ΑΓ, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο σκοπευτήριο Μαλακάσας (αγωνίσματα 25 μέτρων) και στο Ε.Σ. Βύρωνα (αγωνίσματα 50 μέτρων) κατά τις ημερομηνίες 5 και 6 Μαΐου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και για τη διευκόλυνση των αθλητών, η ΣΚ.Ο.Ε. αποφάσισε τη διαμόρφωση του προγράμματος των αγωνισμάτων τυφεκίου 0,22 (50 μέτρων) στο Ε.Σ. Βύρωνα ως εξής:

Σάββατο 5/5: 3Χ40 Γ  -  Πρηνηδόν Α

Κυριακή 6/5: 3Χ40 Α  -  Πρηνηδόν Γ

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΓ 5-6.5.2018 ΑΘΗΝΑ (89 KB)

ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΓ - ΑΘΗΝΑ 5-6.5.2018 (324 KB)