Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλήνιων αγώνων Σταθερού Στόχου 2018, για τα αγωνίσματα πιστολίου Στάνταρντ Ανδρών και Κεντρικής Πυροδότησης Ανδρών.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 25μ. (ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2018 (75 KB)