Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η συνολική Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2017, καθώς και η αναμόρφωση της Εγκυκλίου ΣΚ.Ο.Ε.-Σ.Σ. 2017 Νο 3.

Για τα πλήρη κείμενα, πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :