Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά 4ετία (κάθε Ολυμπιακό έτος). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΚ.Ο.Ε. την 27/3/2021 και μετά τη συγκρότηση σε Σώμα, είναι:

Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαγεωργίου
Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μοδές
Ταμίας Γεώργιος Καφάτος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σαμιωτάκης
Β' Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Κουριδάκης
Γ' Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Τσαρουχάκης
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Τζανάκος
Αναπληρωτής Ταμίας Παναγιώτης Θεμελίδης
Έφορος Υλικού Πηνελόπη Νινιού
Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά) Αλέξανδρος Δημακάκος
  Νικόλαος Διακάκης
  Ελένη Κυπριώτη 
 

Αθανάσιος Παπαδάκος

Εκπρόσωπος αθλητών - αθλητριών στο Δ.Σ. της ΣΚ.Ο.Ε. : Νίκη Βάρσου

 

Επιτροπή Σταθερού Στόχου (Ε.Σ.Σ.)

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημακάκος

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Νικόλαος Διακάκης
Ανδρέας Μοδές
Πηνελόπη Νινιού
Νικόλαος Σαμιωτάκης

Επιτροπή Πήλινου Στόχου (Ε.Π.Σ.)

Πρόεδρος: Ελένη Κυπριώτη

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Παναγιώτης Θεμελίδης
Γεώργιος Καφάτος
Εμμανουήλ Κουριδάκης
Ιωάννης Τζανάκος

Ειδική Τεχνική Επιτροπή Κυνηγετικού Όπλου (Ε.Τ.Ε.Κ.Ο.)

Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσαρουχάκης

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος
Ιωάννης Κοιλάκος
Νικόλαος Κουλάκης
Αναστάσιος Μανουσάκης
Ιωάννης Παπαϊωάννου
Βασίλειος Σούκος

Επιτροπή για το Field Target και το BR

Πρόεδρος: Νικόλαος Διακάκης

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Δημήτριος Βρανός  Χαράλαμπος Καραμποΐκης  Κυριάκος Καρυπίδης (Γ.Γ.)  Νικόλαος Μάγειρας     Ιωάννης Σταμούλης

Ειδική Τεχνική Επιτροπή Πρακτικής Σκοποβολής (Ε.Τ.Ε.Π.Σ.)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Παπαδάκος

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Ευστάθιος Κακογιάννης  Γεώργιος Καυκαλάς      Ιωάννης Μάτσας        Γεώργιος Σουλής  Κωνσταντίνος Σουμαλεύρης Δημήτριος Τραντόπουλος