Καλή Επιτυχία
Καλή Επιτυχία

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, τα μέλη της Εθνικής και της Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής Σταθερού Στόχου κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΣΚΟΕ-ΣΣ 2024 Νο 8 και Νο 7 αντίστοιχα.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Κοινοποίηση μελών Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (225 KB)

Κοινοποίηση μελών Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (255 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Compak Sporting, ανακοίνωση σχετικά με τις απονομές και την τελική βαθμολογούμενη κατάταξη για το "Κύπελλο Ελλάδος Compak Sporting 2023".

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ανακοίνωση απονομών και τελικής βαθμολογούμενης κατάταξης "Κυπέλλου Ελλάδος Compak Sporting 2023" (375 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ο εγκεκριμένος από τη Γ.Γ.Α Πίνακας Σωματείων - Μελών της ΣΚ.Ο.Ε., με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σωματεία - μέλη της ΣΚ.Ο.Ε με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/06/2024 (297 KB)

 

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - 17.6.2024 (457 KB)