Προς τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων Σκοποβολής για το χρονικό διάστημα 26 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2021

Κατόπιν έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. την 24/4/2021 για την επιβολή μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19, σας ενημερώνουμε ότι, για το ατομικό άθλημα της Σκοποβολής εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο καθεστώς (που ίσχυε έως της παρούσης) σχετικά με την μετακίνηση των αθλητών/αθλητριών προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις (Σκοπευτήρια) για προετοιμασία (προπονήσεις), για το χρονικό διάστημα από 26 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2021.

--- Οι αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων (προπονητές /εκπαιδευτές) οφείλουν να προσκομίζουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις τα δικαιολογητικά έγγραφα της μετακίνησης που ίσχυαν με βάση τις προηγούμενες ανακοινώσεις της ΣΚ.Ο.Ε. ήτοι :

  1.  Αποστολή SMS με τον κωδικό 6.
  2. Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:

α. ονοματεπώνυμο αθλητή

β. άθλημα

γ. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

δ. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα)

ε. τόπο κατοικίας του αθλητή

στ. τόπο προπόνησης

  1. Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

Σχετικά με τους όρους προσέλευσης, τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τα μέτρα προστασίας των αθλουμένων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που έχει δημοσιευθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για την πρόσβαση στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις (σκοπευτήρια), δεν απαιτείται η διενέργεια προληπτικού ελέγχου COVID-19 με τεστ.

Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας), από την κατοικία τους στον χώρο άθλησης, όπου και θα προπονούνται σε ομάδες των τριών ατόμων κατά το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή / εκπαιδευτή.

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της λίστας εισερχομένων - εξερχομένων στα σκοπευτήρια από τα Σωματεία και η φύλαξη αυτών για τουλάχιστον 14 ημέρες, για λόγους ιχνηλάτησης. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_24_04_2021.pdf

ΦΕΚ Β' 1682 - 24.4.2021 (1.16 MB)

Κατόπιν ενημέρωσης από τη Γ.Γ.Α., η ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιεί στα Σωματεία μέλη της το Φ.Ε.Κ. 1593 Β' / 20.4.2021, με το οποίο καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία και λεπτομέρειες α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο "Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων" β)για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο αθλητικών σωματείων και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή / και επικαιροποίησης.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΦΕΚ 1593 Β' - 20.4.2021 (204 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, αναρτάται η περίληψη των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΚ.Ο.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 27η Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΣΚ.Ο.Ε. 27-3-2021 (457 KB) .

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής IPSC, ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής IPSC όπλων χειρός, το οποίο θα διεξαχθεί Νοέμβριο - Δεκέμβριο τρέχοντος έτους στην Ταϊλάνδη.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (HANDGUN) ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2021 (127 KB)