Αριθ. πρωτ. 2493                                  Ημερομηνία: 28.02.2024

Προς Σωματεία & Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου

                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διοργάνωση αγώνα Compak Sporting Κυπέλλου Ελλάδος 2024.

Σας ενημερώνουμε πως για λόγους ανωτέρας βίας, ματαιώνεται ο προγραμματισμένος για την 24η Μαρτίου 2024 αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος Compak Sporting 2024 στο σκοπευτήριο Πυργετού.

Δυνάμει της 1365/2024 εγκυκλίου ΣΚΟΕ, ο ανωτέρω αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια ημερομηνία (24-3-2024) στο σκοπευτήριο Σχιστού με διοργανωτή τον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Πειραιά.

                                                         Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Αριθ. Πρωτ. 2312                                      Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείων δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. των παρακάτω αθλητικών σκοπευτικών Σωματείων:

1./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ», έδρα Οικισμό Τσεσμέ, Δήμου Ρεθύμνης, της ΠΕ Ρεθύμνης, Κρήτης (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 17549/2024, ΕΑΚ 1623/2024).

2./  Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», έδρα Πλατανίτης Ναυπάκτου, Ναύπακτος  (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 12676/2024, ΕΑΚ 1200/2024).

                                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., οι προκηρύξεις των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής IPSC Λειόκανων (SHOTGUN), Καραμπίνας διαμετρήματος πιστολίου (PCC) και η ορθή επανάληψη της προκήρυξης του Πανελλήνιου αγώνα Ραβδωτών Τυφεκίων Rifle και Mini Rifle έτους 2024.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΕΩΝ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ (SHOTGUN) & ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ (PCC) ΕΤΟΥΣ 2024 (μόνο για αθλητές & αθλήτριες ηλικίας έως 18 ετών) (592 KB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ (SHOTGUN) ΕΤΟΥΣ 2024 (710 KB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΥΦΕΚΙΩΝ RIFLE & MINI RIFLE ΕΤΟΥΣ 2024 - (ορθή επανάληψη 22.2.2024) (756 KB)