Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται η Γενική Εγκύκλιος Νο 2022-2, η οποία αφορά τις ανανεώσεις - εκδόσεις Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.), Δελτίου ΕΤΕΠΣ και τα παράβολα ΣΚ.Ο.Ε. για το έτος 2023.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου και τα συνημμένα πρότυπα διαβιβαστικών εγγράφων:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. Νο 2022-2: ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Α.Ι. - ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Τ.Ε.Π.Σ. & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΚ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (1.23 MB)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ Δ.Α.Ι. (WORD) (15 KB)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (EXCEL) (27 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2022-3.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2022-3 (229 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η διοργάνωση σεμιναρίου αναβάθμισης Εθνικών Κριτών (RO) σε  Επικεφαλής Κριτές (CRO)-IROA, κατά τις ημερομηνίες 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 στη Σαλαμίνα.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διεξαγωγή Σεμιναρίου αναβάθμισης Εθνικών Κριτών (RO) σε Επικεφαλής Εθνικούς Κριτές (CRO) - IROA Level I IPSC στη Σαλαμίνα 14-15/1/2023 (754 KB)