Φάκελος Εγκύκλιοι 2021

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΩΝΑ Σ.Σ. - ΤΥΦΕΚΙΟ 300μ. ΠΡΗΝΗΔΟΝ Α 14.11.2021

Από 580 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Σ.Σ. 2021

Από 886 μεταφορτώσεις

pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. 2021

Από 1206 μεταφορτώσεις

pdf ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (26/7/2021)

Από 832 μεταφορτώσεις

pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, 8-12.9.2021

Από 996 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Από 1614 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Από 1462 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Σ.Σ. 2021 Νο 2Α: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021

Από 847 μεταφορτώσεις