Φάκελος Εγκύκλιοι 2023

Έγγραφα

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ατομικό) ΤΕΛΙΚΩΝ 25μ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (νέο) Νέο

Από 131 μεταφορτώσεις

pdf ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 - (15.9.2023)

Από 342 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (αναμόρφωση 15.9.2023)

Από 440 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (αναμόρφωση 10.8.2023)

Από 620 μεταφορτώσεις

pdf ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 - (10.8.2023)

Από 348 μεταφορτώσεις

pdf ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Α-Γ-Ε-Ν-ΝΑ-ΝΓ

Από 950 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (μικτό)ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΒΟΛΑ 10μ. (ΠΙΣΤΟΛΙ-ΤΟΥΦΕΚΙ)

Από 199 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ομαδικό)ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΒΟΛΑ 10μ. (ΠΙΣΤΟΛΙ-ΤΟΥΦΕΚΙ)

Από 195 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ατομικό)ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΒΟΛΑ 10μ. (ΠΙΣΤΟΛΙ-ΤΟΥΦΕΚΙ)

Από 244 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ομαδικό)ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙ 50μ 3Χ20

Από 116 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ατομικό)ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙ 50μ 3Χ20

Από 136 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ομαδικό) ΤΕΛΙΚΩΝ 25μ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Από 126 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ατομικό) ΤΕΛΙΚΩΝ 25μ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Από 139 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ομαδικό) ΤΕΛΙΚΩΝ 25μ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΠΟΡ

Από 129 μεταφορτώσεις

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ατομικό) ΤΕΛΙΚΩΝ 25μ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΠΟΡ

Από 177 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Από 1242 μεταφορτώσεις

pdf Προκήρυξη Αγώνα Πρόκρισης Ε.Ο. στα αγωνίσματα Α/Ο - 19/3/2023 Αθήνα

Από 652 μεταφορτώσεις

pdf Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Σ.Σ. έτους 2023 - (10.3.2023)

Από 664 μεταφορτώσεις

pdf Ενημέρωση για κανονισμούς I.S.S.F.

Από 209 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 8: Οδηγίες Διεξαγωγής Αγωνισμάτων Παίδων Α' και Β'

Από 200 μεταφορτώσεις