Φάκελος Αποτελέσματα 2020

Έγγραφα

pdf ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ & ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2020

Από 150 μεταφορτώσεις

pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 - ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Από 144 μεταφορτώσεις

pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2020 - ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Από 130 μεταφορτώσεις

pdf ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΗΤ 11-12.7.2020 ΑΘΗΝΑ

Από 64 μεταφορτώσεις

pdf ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΡΑΠ 27-28.6.2020 ΧΑΝΙΑ

Από 65 μεταφορτώσεις