Φάκελος Εγκύκλιοι 2021

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2021 (6.8.2021)

Από 710 μεταφορτώσεις

pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2021 (28.7.2021)

Από 495 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (ΤΡΑΠ - ΣΚΗΤ) ΕΤΟΥΣ 2021

Από 614 μεταφορτώσεις

pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2021 (24.6.2021)

Από 734 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2021-8: Διεξαγωγή Αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2021 TRAP - SKEET

Από 774 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 2021-6: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου

Από 630 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 2021-5: Κριτές αγώνων (ορθή επανάληψη)

Από 552 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 2021-4: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου

Από 580 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 2021-3: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου

Από 728 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 2021-2: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων

Από 674 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2021-1: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου ISSF & FITASC έτους 2021

Από 1353 μεταφορτώσεις