Φάκελος Εγκύκλιοι 2022

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (28.6.2022)

Από 276 μεταφορτώσεις

pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (29 3 2022)

Από 798 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2022: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου

Από 356 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2022: Κριτές αγώνων

Από 264 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 8/2022: Διεξαγωγή Αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2022 TRAP - SKEET (ορθή επανάληψη 13.5.2022)

Από 795 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2022: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (ορθή επανάληψη 13.5.2022)

Από 544 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 4/2022: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου

Από 314 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2022: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2022 (ορθή επανάληψη 7.4.2022)

Από 617 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2022: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων

Από 379 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΠΗΛΙΝΟ ΣΤΟΧΟΥ Νο 1/2022: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου I.S.S.F. & F.I.T.A.S.C. έτους 2022

Από 1074 μεταφορτώσεις