Φάκελος Εγκύκλιοι 2024

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2024 (19.2.2024)

Από 882 μεταφορτώσεις

pdf Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου I.S.S.F. & F.I.T.A.S.C. έτους 2024 (αναμόρφωση 5.2.2024)

Από 901 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 8/2024: Διεξαγωγή Αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2024 SKEET - TRAP (αναμόρφωση 4.3.2024)

Από 262 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2024: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (αναμόρφωση 4.4.2024)

Από 195 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2024: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου

Από 182 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2024: Κριτές αγώνων

Από 152 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 4/2024: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου

Από 196 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2024: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2024

Από 564 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2024: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων

Από 197 μεταφορτώσεις