Φάκελος Εγκύκλιοι 2024

Έγγραφα

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-6

Από 209 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Από 119 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3 GUN) ΕΤΟΥΣ 2024

Από 107 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-5

Από 151 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-4

Από 171 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-3

Από 211 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ (SHOTGUN) ΕΤΟΥΣ 2024

Από 109 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-2

Από 498 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΥΦΕΚΙΩΝ RIFLE & MINI RIFLE ΕΤΟΥΣ 2024 - (ορθή επανάληψη 22.2.2024)

Από 173 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΕΩΝ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΥΦΕΚΙΩΝ RIFLE & MINI RIFLE ΕΤΟΥΣ 2024 (μόνο για αθλητές & αθλήτριες ηλικίας έως 18 ετών)

Από 113 μεταφορτώσεις

pdf Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής IPSC Ραβδωτού Τυφεκίου RIFLE, Φινλανδία 2024

Από 142 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-1

Από 1033 μεταφορτώσεις