Φάκελος Έγγραφα 2009

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΔΕΣΣ 2009 Νο 13 (1685 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ Νο 2009-1 (2474 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 136 KB)
spreadsheet ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΣ 09 (1883 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xls, 306 KB)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-Πρωταθλήματος Κεντρου Περιφέρειας 09 (1813 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-7 Απαλλαγή Παραβόλου ΔΠΒ (1833 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-6 Πρωτάθλημα 2009-10 (1863 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 223 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΤΕΠΣ-No5 2009 (1937 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ IPSC 2009-4 (1723 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-3 (1625 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-2 (1622 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΟΜΑΔΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (17229 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (2672 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 16 KB)
pdf TrapB 09 (1879 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.43 MB)
pdf TrapA 09 (1778 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 666 KB)
pdf SkeetB 09 (2105 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.20 MB)
pdf SkeetA 09 (1819 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 467 KB)