Φάκελος Έγγραφα 2009

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΔΕΣΣ 2009 Νο 13 (1309 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ Νο 2009-1 (2032 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 136 KB)
spreadsheet ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΣ 09 (1492 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xls, 306 KB)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-Πρωταθλήματος Κεντρου Περιφέρειας 09 (1433 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-7 Απαλλαγή Παραβόλου ΔΠΒ (1415 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-6 Πρωτάθλημα 2009-10 (1450 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 223 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΤΕΠΣ-No5 2009 (1537 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ IPSC 2009-4 (1345 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-3 (1247 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-2 (1209 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΟΜΑΔΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (16668 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (2113 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 16 KB)
pdf TrapB 09 (1391 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.43 MB)
pdf TrapA 09 (1386 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 666 KB)
pdf SkeetB 09 (1483 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.20 MB)
pdf SkeetA 09 (1376 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 467 KB)