Φάκελος Έγγραφα 2021

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ 2021 (20 μεταφορτώσεις) Νέο Λήψη (pdf, 900 KB)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΚΟ 2021 (22 μεταφορτώσεις) Νέο Λήψη (pdf, 863 KB)
pdf ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΚΟΕ ΠΡΟΣ ΓΕΣ/ΔΕΚΠ - ΦΕΚ Β 642 18.2.2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΒΟΛΗΣ (176 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.67 MB)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΑΘΗΝΑ 27.3.2021 (420 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 257 KB)
pdf Promatic Tender for manufacturers of Shotgun machinery (53 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 444 KB)
pdf Laporte Tender for manufacturers of Shotgun machinery (92 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 6.94 MB)
pdf ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΒΟΛΗΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ISSF ΜΕ LAPORTE, PROMATIC (68 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 224 KB)
pdf 3o ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (36 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.50 MB)
pdf ΦΕΚ 186 Β' - 23/01/2021 (321 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 746 KB)
pdf ΦΕΚ 89 Β' - 16/01/2020 (76 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 713 KB)
pdf 2o ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 437 KB)
pdf Φ.Ε.Κ. Β' 5770/29.12.2020: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΩΝ Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ (293 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 120 KB)