Φάκελος Έγγραφα 2022

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (525 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 302 KB)
pdf ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΚ.Ο.Ε., ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ & ΣΚΗΤ & ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (280 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 176 KB)
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων για Σχολές Προπονητών Σκοποβολής Β'-Γ' κατηγορίας (1066 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 479 KB)
pdf ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. 16-17.7.2022 ΣΠΑΡΤΗ & 23-24.7.2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (544 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 423 KB)
pdf ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. 18-19.6.2022 (385 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 280 KB)
pdf ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 11-12.6.2022 ΑΘΗΝΑ (520 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 627 KB)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - 25.6.2022 (502 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 774 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. 14-15.5.2022 ΑΘΗΝΑ (419 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 790 KB)
έγγραφο Υπεύθυνη Δήλωση για Πανελλήνιους ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. 2021-2022 (167 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 77 KB)
spreadsheet Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής σε Πανελλήνιους ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. 2021-2022 (197 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xlsx, 12 KB)
pdf Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022 (408 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 168 KB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC - Χανιά 4-5/6/2022 (275 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 58 KB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC - Ορεστιάδα 14-15/5/2022 (232 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 58 KB)
pdf ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ - ΑΘΗΝΑ 14-15/5/2022 (299 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 350 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. - ΑΘΗΝΑ 7-8/5/2022 (390 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1017 KB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ I.P.S.C. (714 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 405 KB)
pdf Διαδικτυακό Σεμινάριο Κριτών αποτελεσμάτων (SO) IPSC και "Ηλεκτρονική Βαθμολόγηση με τη χρήση του προγράμματος ESS.IPSC" (391 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 251 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. - ΑΘΗΝΑ 16-17/4/2022 (389 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.20 MB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. - ΑΘΗΝΑ 9-10/4/2022 (495 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 488 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. - ΑΘΗΝΑ 2-3/4/2022 (550 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 345 KB)