Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2023) (24 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 9.61 MB)
pdf ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (419 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 139 KB)
pdf ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2023 (618 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 469 KB)
pdf ΥποψήφιοιΙ με δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις της Σχολής Προπονητών Σκοποβολής Γ' κατηγορίας (493 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Σχολής Προπονητών Σκοποβολής Γ' κατηγορίας (193 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 204 KB)
pdf Πρόγραμμα Σχολής Προπονητών Σκοποβολής - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (360 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 185 KB)
pdf Πρόγραμμα Σχολής Προπονητών Σκοποβολής (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ) (1078 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 175 KB)
pdf Φ.Ε.Κ. Β' 106 - 17/01/2023: νέα Κ.Υ.Α. περί όπλων Σκοποβολής (3942 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 221 KB)
έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (από ΣΚ.Ο.Ε.) (883 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 18 KB)
έγγραφο ΕΝΤΥΠΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (741 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 14 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (421 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 42 KB)
έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (579 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 22 KB)
έγγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (737 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 17 KB)
pdf ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΗ 107943 / 26.07.2022 (1037 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 163 KB)
pdf ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - (Νέο) (1538 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 171 KB)
pdf Ν. 4938/2022 - ΦΕΚ 109Α' / 6.6.2022 (672 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 692 KB)
pdf Γ.Γ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (712 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 556 KB)
pdf ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (από 19/5/2021) (1988 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.17 MB)
pdf ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (από 19/5/2021) (1317 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 942 KB)
pdf ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΣΚ.Ο.Ε. 27-3-2021 (748 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 457 KB)