Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΣΚ.Ο.Ε. 27-3-2021 (191 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 457 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (292 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 224 KB)
spreadsheet Registration Form (IPSC) (893 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xlsx, 10 KB)
έγγραφο ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ Δ.Α.Ι. (WORD) (969 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 15 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (EXCEL) (1422 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xlsx, 27 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (WORD) (1258 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 181 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018 (2259 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 400 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (1814 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (1738 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (1197 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (1819 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 806 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (2980 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 616 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020) (2335 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 192 KB)
έγγραφο ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ (IPSC) (335 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc)
pdf ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΚ.Ο.Ε. (1164 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ (5411 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 13 KB)
pdf ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΕ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018) (3721 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.05 MB)