Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (225 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 224 KB)
spreadsheet Registration Form (IPSC) (842 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (xlsx, 10 KB)
έγγραφο ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ Δ.Α.Ι. (WORD) (902 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (docx, 15 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (EXCEL) (1292 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (xlsx, 27 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (WORD) (1189 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc, 181 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018 (2203 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 400 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (1650 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 26 KB)
Εικόνα SKOE_LOGO (1622 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (jpg, 52 KB)
pdf RO_LOGO (1151 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 316 KB)
pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016) (1626 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 806 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) (2848 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 616 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020) (2135 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 192 KB)
έγγραφο ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ (IPSC) (335 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc)
pdf ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΚ.Ο.Ε. (1104 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ (5310 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (docx, 13 KB)
pdf ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΕ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018) (3639 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 3.05 MB)