Προς τα

Σωματεία Πήλινου Στόχου

 

ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός Αγώνων Πήλινου Στόχου έτους 2012

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2012 θα καταρτιστεί πρόγραμμα αγώνων Πήλινου Στόχου Α΄ και Β΄- Γ΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές σύλλογοι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν γραπτά τη ΣΚ.Ο.Ε. μέχρι της 9/1/2012, για την κατάσταση λειτουργίας των σκοπευτηρίων τους όπως και για τη διαθεσιμότητά τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Αγώνων ΣΚ.Ο.Ε. Πήλινου Στόχου έτους 2012.

 

                                                                                    Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ