Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου και Compak Sporting, η αναμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος για το υπόλοιπο τρέχοντος έτους.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου I.S.S.F. & F.I.T.A.S.C. έτους 2023 (αναμόρφωση 5.9.23) (171 KB)