Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, οι Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε.-Πήλινου Στόχου, από Νο 2/2024 έως και Νο 8/2024.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για τα πλήρη κείμενα των Εγκυκλίων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2024: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων (1.63 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2024: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2024 (4.05 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 4/2024: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου (198 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2024: Κριτές αγώνων (926 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2024: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου (185 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2024: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (αναμόρφωση 4.4.2024) (1.22 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 8/2024: Διεξαγωγή Αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2024 SKEET - TRAP (αναμόρφωση 4.3.2024) (2.95 MB)

(2.95 MB)