Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, τα μέλη της Εθνικής και της Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής Σταθερού Στόχου κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΣΚΟΕ-ΣΣ 2024 Νο 8 και Νο 7 αντίστοιχα.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Κοινοποίηση μελών Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (225 KB)

Κοινοποίηση μελών Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (255 KB)