Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, οι Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε.-Πήλινου Στόχου, από Νο 2/2024 έως και Νο 8/2024.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για τα πλήρη κείμενα των Εγκυκλίων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2024: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων (1.63 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2024: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2024 (4.05 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 4/2024: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου (198 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2024: Κριτές αγώνων (926 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2024: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου (185 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2024: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (αναμόρφωση 4.4.2024) (1.22 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 8/2024: Διεξαγωγή Αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2024 SKEET - TRAP (αναμόρφωση 4.3.2024) (2.95 MB)

(2.95 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-1.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-1 (377 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-5.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-5 (168 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-6.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-6 (2.37 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή των μελών της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αεροβόλων όπλων που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία από 24/2 έως και 3/3/2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επιλογή μελών Ε.Ο. για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αεροβόλων όπλων 24/2 - 3/3/2024 (366 KB)