Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, η προκήρυξη Σεμιναρίου Εκπαιδευτών Σκοποβολής στην Αθήνα, σε αίθουσα του ξενοδοχείου NOVOTEL, κατά τις ημερομηνίες 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - 1 & 2.2.2020 ΑΘΗΝΑ (121 KB)