Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, ανακοίνωση για την πραγματοποίηση βραβεύσεων Πολυνικών Συλλόγων, Κυπελλούχων και διακριθέντων αθλητών και αθλητριών για τα αγωνίσματα Τραπ και Σκητ κατά το έτος 2021.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για την ανακοίνωση και τους βραβευόμενους Συλλόγους και αθλητές - αθλήτριες:

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΚ.Ο.Ε., ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ & ΣΚΗΤ & ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (176 KB)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ - ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15.6.2022) (1.35 MB)