Προς τα

Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C.

ΘΕΜΑ : Μη διεξαγωγή σεμιναρίου Δόκιμων Κριτών Σκοποβολής I.P.S.C.

Σας ενημερώνουμε ότι, το προγραμματισμένο για τις 23-24 Ιουνίου 2023 σεμινάριο Δόκιμων Κριτών (RO) Σκοποβολής I.P.S.C. στο Βόλο, δε θα πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους.

                                                                                Με αθλητικούς χαιρετισμούς