Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ο εγκεκριμένος από τη Γ.Γ.Α Πίνακας Σωματείων - Μελών της ΣΚ.Ο.Ε., με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σωματεία - μέλη της ΣΚ.Ο.Ε με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/06/2024 (297 KB)