Αριθ. πρωτ. 2493                                  Ημερομηνία: 28.02.2024

Προς Σωματεία & Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου

                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διοργάνωση αγώνα Compak Sporting Κυπέλλου Ελλάδος 2024.

Σας ενημερώνουμε πως για λόγους ανωτέρας βίας, ματαιώνεται ο προγραμματισμένος για την 24η Μαρτίου 2024 αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος Compak Sporting 2024 στο σκοπευτήριο Πυργετού.

Δυνάμει της 1365/2024 εγκυκλίου ΣΚΟΕ, ο ανωτέρω αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια ημερομηνία (24-3-2024) στο σκοπευτήριο Σχιστού με διοργανωτή τον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Πειραιά.

                                                         Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Αριθ. Πρωτ. 2312                                      Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείων δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. των παρακάτω αθλητικών σκοπευτικών Σωματείων:

1./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ», έδρα Οικισμό Τσεσμέ, Δήμου Ρεθύμνης, της ΠΕ Ρεθύμνης, Κρήτης (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 17549/2024, ΕΑΚ 1623/2024).

2./  Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», έδρα Πλατανίτης Ναυπάκτου, Ναύπακτος  (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 12676/2024, ΕΑΚ 1200/2024).

                                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απονομή Διπλωμάτων Επιτυχόντων Σχολής Προπονητών Σκοποβολής Γ΄ Επιπέδου

Η απονομή των διπλωμάτων των Επιτυχόντων της Σχολής Προπονητών Σκοποβολής Γ΄ Επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι) στην αίθουσα "Γαλάτεια Σαράντη" την Τρίτη 20.02.2024 στις 10:30π.μ.

Όσοι εκ των επιτυχόντων δεν προσέλθουν, μπορούν να λάβουν το δίπλωμά τους κατόπιν επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (κα Κ. Μαρινάκου: 213-131-6494).

Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε στην εκδήλωση.

Αριθ. Πρωτ. 1722                                            Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ», έδρα Χαλκίδα, Ευβοίας (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 4139/2024, ΕΑΚ 365/2024).

                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 1396                                             Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΤΟΣ», έδρα Καλλιθέα, Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 7943/2024, ΕΑΚ 726/2024).

                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ